Algemene Voorwaarden

 

Deze website wordt met zorg geredigeerd. De Toekomst Ontwikkeling besteedt veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Het kan echter voorkomen dat de inhoud van deze site op onderdelen is verouderd, incompleet en/of incorrect is. Indien er verschil bestaat tussen gedrukte documenten en digitale documenten, zijn gedrukte documenten bepalend. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De tekst van de officiele, schriftelijke publicaties zijn daarom doorslaggevend. De Toekomst Ontwikkeling kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website. De website geeft soms toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door andere (overheids)organisaties worden onderhouden. De Toekomst Ontwikkeling kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's. Informatie die essentieel is voor de gebruiker, dient dus ten allen tijden door de gebruiker zelf gecontroleerd te worden bij de uitvoerende of verantwoordelijke instanties.

Mocht u op onze website informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken via een van onze emailadressen, vermeld onder de pagina contact.